Om Slättö

Vi skapar och sköter om människors boenden och miljöer de arbetar eller vistas i – vilket medför ett stort ansvar. Vi har en bevisad förmåga att identifiera och tillvarata utvecklingspotential i befintliga fastigheter så väl som i helt oexploaterade områden. Tillsammans skapar vi attraktivare miljöer för våra kunder och för samhället i stort.

Vårt kompetenta och entreprenöriella team har omfattande erfarenhet från transaktion, förvaltning, projektutveckling och finansiering. Ekonomisk och social hållbarhet är en grundförutsättning för oss. Våra kunder ska vara nöjda. Våra medarbetare ska känna stolthet. Och våra investerare ska känna sig trygga.

Över tid har Slättö en ambition att växa inom både befintliga och nya investeringsområden. Vår vision är att bli den mest respekterade investeraren inom våra valda strategier.

Värderingar

Engagemang

Vi tar initiativ. Alla medarbetare på Slättö delar en ambition att hela tiden förbättra. Vi älskar det vi gör och anstränger oss alltid lite mer. 

Entreprenörskap

Vi skapar möjligheter. Genom kreativitet utvecklar vi vår affär och vårt nätverk och hittar även helt nya möjligheter. Vi uppmuntrar allas idéer prestigelöst.

Ansvar

Vi är pålitliga. Att vara med och utveckla samhället medför ett stort ansvar – en uppgift vi är ödmjuka inför. Vi tar ansvar och fullföljer det vi lovar.

Transparens

Vi värdesätter integritet. Att vara transparenta i alla led är en del av att säkerställa hög standard i vårt arbete, vilket förutsätter att vi är öppna, ärliga och respektfulla.
Modal Trigger