Styrelse

Stefan Glevén

Ordförande

Stefan Glevén har en bakgrund som senior partner på det globala private equity-bolaget EQT där han arbetat i 15 år, bland annat som Head of Nordics och Head of North America vid EQT Infrastructure. Under sin tid på EQT var Stefan involverad i över 30 förvärv, hade ansvar för 20 portföljbolag och var med grundare till EQT Infrastructure. Dessförinnan arbetade Stefan med M&A, corporate venture capital samt financial services inom ABB.

Stefan Glevén är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Stefan har en examen inom industriell ekonomi från Linköpings universitet.

Georg Ehrnrooth

Ledamot

Georg Ehrnrooth är styrelseordförande i eQ Abp och i de indirekt ägda investmentbolagen Geveles Ab, Topsin Investments S.A. och Fennogens Investments S.A. Investmentbolagen är aktiva ägare i noterade och onoterade bolag som eQ Group Abp och Caverion Abp. Georg är också styrelseledamot i Sampo plc, Paavo Nurmi Foundation, Anders Wall Foundation samt ordförande i Louise and Göran Ehrnrooth Foundation.

Georg Ehrnrooth är beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Georg Ehrnrooth är utbildad Agrolog.

Ann Grevelius

Ledamot

Ann Grevelius har över 25 års erfarenhet från bank- och finanssektorn och är numera verksam inom bl.a. Fintech och kapitalförvaltning via olika uppdrag. Hon är ordförande i Opti och Stiftelsen för Strategisk Forsknings investeringskommitté samt styrelseledamot i Alecta, Carneo, Halvarsson & Hallvarsson Group, TR European Growth, OX2 och Fastighets AB Stenvalvet.

Ann Grevelius är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Ann är utbildad civilekonom vid Uppsala Universitet.

Jan Litborn

Ledamot

Jan Litborn är specialiserad på M&A, bolags- och värdepappersrätt. Jan har mångårig erfarenhet av transaktioner inom fastighets-, retail- och life science branscherna. Jan har även lång och meriterande erfarenhet av styrelseuppdrag och bolagsstyrningsfrågor såväl i börsnoterade bolag som i ägarledda företag.

Han har sedan början av 90-talet handhaft kvalificerade uppdrag inom fastighets-, bank- och finanssektorn.

Jan Litborn är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Jan innehar en jur kand från Stockholms universitet.

Magnus Meyer

Ledamot

Magnus Meyer är VD för WSP Europe. Magnus var tidigare VD för Tengbomgruppen och har haft ledande positioner inom GE Real Estate och Ljungberggruppen. Magnus är styrelseledamot i Vasakronan, HiQ och Kinnarps och har tidigare haft ett flertal styrelseuppdrag i bl a Kungsleden, Aberdeen Asset Management och Hemsö.

Magnus Meyer är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare.

Magnus är utbildad civilingenjör samt har en teknologie licentiatexamen.


Revisorer

Ernst & Young

Revisionsbyrån Ernst & Young med Mikael Ikonen som ansvarig revisor är bolagets externa revisor. Revisorn granskar bland annat räkenskaperna som ligger till grund för årsberättelsen för fonderna.
Modal Trigger