Rendering av framsidan av flerbostadshus med väg och gångbana, i kvarteret Sportflygaren Örebro.