Flygfoto uppifrån från byggnad av flerbostadshus.

Våra utvecklingsprojekt

Genom vår egen kompetens och starka nätverk täcker vi hela värdekedjan. Från att utveckla råmark till att förvalta nyckelfärdiga hem, arbetsplatser och mötesplatser. Utvecklingsprojekten sker i nära samarbete med kommuner, myndigheter, projektutvecklare, banker och slutligen fastighetsförvaltare och hyresgäster. Det möjliggör att vi kan utveckla våra fastigheter på bästa sätt. Genom lokalt perspektiv och förankring möter vi kundernas krav samtidigt som vi långsiktigt bidrar till lokalsamhällets utveckling.

Nedan ser du några av våra projekt.

  • Bild tagen i skymning från Kajstaden.
Öster Mälarstrand, Västerås

Kajstaden

Från gamla industrilokaler och sjöbodar till ett av Västerås mest attraktiva områden. Kajstaden utmärker sig både som ett av Sveriges högsta flerbostadshus och för dess unika utförande i massivt trä.

En fastighet som symboliserar nytänkande och unicitet. Som lyckats sammanföra arkitektur, kvalitet och gestaltning med hållbarhet.

Det åtta våningar höga bostadshuset har klätts med thermowood. Ett värmebehandlat fasadmaterial med flera positiva effekter, såsom minskad sprickbildning, förbättrad isoleringsförmåga och motståndskraft mot svamp. Samtidigt som det ger fastigheten en estetiskt tilltalande och särskiljande identitet.

Till projektet
Brunna, Upplands-Bro

Logistikprojekt i Brunna

Med ambitionen att skapa förutsättningar för våra hyresgäster att hantera sin logistik med effektivitet och hållbarhet i fokus, förvärvades ett gammalt asfaltsupplag i Brunna som nu förvandlas till en modern logistikanläggning.

På fastigheten Upplands-Bro Viby 19:107 uppförs ca 9 000 kvm effektiva logistiklokaler i en byggnad som miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver och förses med en stor solcellsanläggning.

Projektet påbörjades under Q2-2021 och beräknas vara färdigställt under Q3-2022.

Modal Trigger