Framsidan av flerbostadshus i kvarteret kalmarporten.

För hyresgäster i Kalmarporten

Serviceanmälan

Om något är fel i din lägenhet eller i huset du bor i kan du göra en serviceanmälan. Detta gör du enklast genom vår boendeapp i mobilen, via länken här eller genom att ringa Mark & Fastighetsservice i Kalmar på 0480-22 100.

Frågor kring hyresavtal

Har du frågor kring hyresavtal eller uthyrning, kontakta oss på kalmarporten@slatto.se

Frågor kring hyresavier eller fakturor

Har du frågor kring din hyresavi, fakturor eller betalningar, vänligen kontakta vår ekonomiska förvaltare Newsec på deras hyresadministration. Telefon 019-500 01 10 alternativt hyresadmin.slatto@newsec.se

Modal Trigger