För hyresgäster i Klippudden - Kalmar

Serviceanmälan

Om något är fel i din lägenhet eller i huset du bor i kan du göra en serviceanmälan. Detta gör du enklast via länken här , alternativt via telefon till ARC Fastighetspartner på 010-551 47 00. Telefontid vardagar 07:00 – 16:00.

Jour – kvällstid och helger ARC Fastighetsjour. Telefonnummer 010-551 47 00.
Akut ärende som vattenläckagre, allvarliga stopp/elfel mm.

Frågor kring hyresavtal

Har du frågor kring hyresavtal eller uthyrning, kontakta oss på klippudden@slatto.se 

Frågor kring hyresavier eller fakturor

Har du frågor kring din hyresavi, fakturor eller betalningar, vänligen kontakta vår ekonomiska förvaltare Newsec på deras hyresadministration. Telefon 019-500 01 10 alternativt hyresadmin.slatto@newsec.se

Modal Trigger