Hur källsorterar man
5 augusti 2022

Hur källsorterar man och varför är det viktigt?

Vad är egentligen källsortering och varför behöver man göra det? För många är källsortering bara en naturlig del av vardagen, något man gör bara för att man ska göra det. Men det finns självklart väldigt bra anledningar till varför vi källsorterar och här kan du läsa om hur du bidrar till en bättre värld genom att källsortera. Om du tycker att källsortering är komplicerat har vi även försökt att sätta ihop en lättläst guide som förhoppningsvis gör det lättare för dig att sortera dina sopor på rätt sätt.

Först och främst: Hur källsorterar man?

Att källsortera är att separera olika sorters sopor så att dessa kan återvinnas eller skrotas på bästa möjliga sätt. För att göra saker lättare kan du här se de olika sorters kategorier av avfall som du behöver sortera och var dessa olika ska lämnas in:

  • Pappersförpackningar: Mjölkkartonger, wellpapp-lådor och papperskassar är exempel på pappersförpackningar som ska sorteras. Du lämnar in dessa på ett godkänt inlämningsställe. Många bostadsområden har miljöstugor där du kan lämna in pappersförpackningar.
  • Plastförpackningar: Innerpåsar i corn flakes-förpackningar, chipspåsar och alla förpackningar som är gjorda av plast sorteras som plastförpackningar. Lämna in dessa på närmaste inlämningsställe eller miljöstuga.
  • Metallförpackningar: Förutom läskburkar, konservburkar och målarburkar räknas även kapsyler och metallock till glasburkar som metallförpackningar. Lämnas in på samma ställe som plast och pappersförpackningar.
  • Glasförpackningar: Glas sorteras som färgat och ofärgat glas lämnas in i separata kärl som du hittar i din miljöstuga.
  • Tidningar: Förutom faktiska tidningar räknas även reklamblad, pocketböcker och kataloger som tidningar. Även dessa ska du lämna in på t.ex. din närmsta miljöstuga.
  • Elavfall: Till elavfall räknas allt som har sladd eller batteri. Mindre elavfall kan du lämna in i miljöstugan medan större produkter som kylskåp och spisar kan hämtas av kommunen mot en avgift om du inte kan transportera avfallet till ett godkänt inlämningsställe.
  • Läkemedel: Gammalt läkemedel som blivit över kan du lämna in på ditt närmaste apotek.
  • Farligt avfall: Kemikalier som kan vara frätande eller dåliga för miljön sorteras som farligt avfall och du kan lämna in dessa på kommunens återvinningscentraler eller hos många bensinstationer.
  • Matavfall: Matavfall är matvaror, grönsaker och annat som går att äta. Vad som behöver sorteras som matavfall varierar från kommun till kommun. Du kan hitta mer information på din kommuns hemsida. I många kommuner används särskilda plastpåsar för matavfall för att göra återvinningen lättare och mer miljövänlig.

Om du vill veta mer om hur du ska källsortera just där du bor är din kommuns hemsida den bästa källan för information. Listan ovan är en allmän guide som är lätt att följa men kolla alltid med din kommun för att se om särskilda regler gäller där du bor. Du kan läsa vanliga frågor och svar här när det gäller hyresrätter.

Något som många undrar över är om de behöver rengöra förpackningar innan de källsorteras. Det korta svaret är nej, du behöver endast se till att förpackningarna är fria från matrester. Om du sköljer ur burkar och kartonger är detta självklart positivt, men det finns ingen lag som kräver att du rengör förpackningar som källsorteras. Om du köper en bostadsrätt hos Slättö kan du också skapa egna smarta lösningar för källsortering.

Varför källsortera?

Det är viktigt att källsortera dina sopor. Det finns många anledningar till varför man källsorterar och beroende på vilken sorts avfall man pratar om finns det flera anledningar (och även lagar) som gör att källsortering är viktigt. Många sorters avfall innehåller ämnen som kan återvinnas och återanvändas. Genom att återanvända ämnen sparar vi både resurser från naturen och lägger mindre energi på att utvinna nytt material från jorden. Detta, i sin tur, leder till mindre utsläpp från fabriker och gruvor där dessa ämnen utvinns.

Elavfall är viktigt att återvinna då nästan allt som drivs av el innehåller ämnen som är värdefulla och som vi har stor brist på i världen. Om dessa ämnen tar slut kommer vi inte att kunna utvinna mer då jorden har en begränsad mängd av alla ämnen vi använder i våra elektronikprodukter.

Farligt avfall, som t.ex. kemikalier du använder när du städar hemma, kan vara skadligt för miljön. Om dessa ämnen hamnar i lokala bäckar eller sjöar kan både djur och växter i området påverkas negativt av dessa ämnen, vilket kan leda till att ekosystemet hamnar ur balans.

Vad säger lagen?

Svensk lag ställer krav på företag, både på de som tillverkar produkter och importerar varor. Om man importerar eller tillverkar tidningar, förpackningar, läkemedel och annat som behöver källsorteras måste man även se till att det finns särskilda platser där man kan lämna in avfall som kommer från dessa produkter. Lagen kräver även att du, som privatperson, måste sortera ditt avfall och se till det hamnar på rätt inlämningsställe. Att bryta mot dessa lagar kan leda till stora böter, men även till att gemenskapen i ditt kvarter påverkas negativt.

Sveriges riksdag har som mål att säkerställa att kommande generationer inte behöver lida av våra miljöproblem och har därför sett till att vi har lagar som säger att privatpersoner måste sköta sin källsortering samt lagar som begränsar företag från att importera eller tillverka produkter som inte går att återvinna.

Modal Trigger