Andrahandskontrakt
4 december 2023

Andrahandsuthyrning av hyresrätter

Andrahandsuthyrning av hyresbostäder: Allt du behöver veta

Andrahandsuthyrning av en hyresbostad är en möjlighet som erbjuds till hyresgäster. Det kan vara till nytta när man behöver flytta till en annan plats för arbete, studier eller av särskilda familjeskäl. Men för att göra det lagligt och smidigt finns det några viktiga aspekter att ta hänsyn till.

Måste man ha tillstånd för andrahandsuthyrning?

I enlighet med hyreslagen krävs normalt sett hyresvärdens samtycke för att hyra ut i andra hand. Om hyresvärden vägrar samtycke, kan hyresgästen ansöka om tillstånd från hyresnämnden för att ändå kunna hyra ut. Att ignorera detta krav kan leda till uppsägning av hyreskontraktet och även i vissa fall, rättsliga påföljder.

När får jag hyra ut min lägenhet i andrahand?

Samtycke till andrahandsuthyrning bör övervägas av hyresvärden om hyresgästen har legitima skäl att inte använda lägenheten själv, samtidigt som det finns skäl att behålla kopplingen till den. Denna bedömning görs individuellt, och skäl kan inkludera saker som:

  • Ålder eller hälsoskäl
  • Tillfällig arbetsplats på annan ort
  • Studier på annan plats
  • Speciella familjesituationer
  • Långvarigt utlandsboende

Hur hög får andrahands-hyran vara?

Får man höja hyran med 15% i andrahand?

Andrahands-hyran får inte överstiga vad förstahandshyresgästen själv betalar. Dock kan det finnas möjlighet att ta ut ett extra tillägg på högst 15 procent för en möblerad lägenhet. Eventuella extra kostnader, såsom bredband, får också tas ut, men de får inte överstiga vad förstahandshyresgästen faktiskt betalar.

Vad händer vid korttidsuthyrningar?

Alla andrahandsuthyrningar, oavsett längd, kräver tillstånd. Kortare otillåtna andrahandsuthyrningar kan leda till uppsägning av hyreskontraktet. Om otillåten uthyrning sker till en orimligt hög hyra kan hyresgästen bli straffad enligt lag.

I situationer där hyresgäster använder sina bostäder för kortvariga hyresarrangemang, kan detta anses vara otillåten hotellverksamhet och strider mot syftet med bostadsuthyrningen. Det kan även skapa problem för grannar och skada hyresvärdens intressen.

Skillnaden mellan andrahandsuthyrning och inneboende

Att ha någon som bor inneboende i ens lägenhet är inte samma sak som andrahandsuthyrning, och det kräver inte hyresvärdens godkännande. Det avgörs av hur lägenheten används och om den har upplåtits för egenständig användning.

Slutord

Att hyra ut i andra hand kan vara en fördelaktig lösning under vissa omständigheter, men det är viktigt att följa lagar och regler. Genom att göra det kan både hyresgästen och andrahands-hyresgästen undvika problem och säkerställa en smidig uthyrningsprocess.

För mer information och råd om andrahandsuthyrning, vänligen kontakta oss via uthyrning@slatto.se

Modal Trigger