Bild för sektionen om vad skillnaden mellan en bostadsrätt och hyresrätt är.
14 oktober 2022

Vad skiljer en bostadsrätt från en hyresrätt?

Om du bor i lägenhet i Sverige bor du med all säkerhet antingen i en hyresrätt eller en bostadsrätt. Men vad skiljer en bostadsrätt från en hyresrätt och vilken boendeform passar dig bäst? Här kan du läsa om skillnaderna mellan dessa boendeformer, vem som ansvarar för vad och om vad en bostadsrättsförening är.

Vad är en hyresrätt?

En hyresrätt är en bostad som du hyr av en fastighetsägare. När du hyr en hyresrätt skriver du på ett avtal som, i de flesta fall, gäller tills vidare, och betalar en överenskommen hyra till hyresvärden varje månad. En hyresvärd kan höja eller sänka din hyra om detta är tillåtet enligt ditt hyreskontrakt. När du hyr en lägenhet äger du inte lägenheten och är inte en delägare av fastigheten. Du kan därför inte göra stora ändringar eller renovationer i lägenheten.

En fastighetsägare kan vara en kommun, en privatperson eller ett företag. Det är fastighetsägarens ansvar att underhålla lägenheten och reparera eventuella skador som uppkommer. Som hyresgäst har du inget ansvar för underhåll av fastigheten eller lägenheten, men du behöver hålla lägenheten i gott skick. När du flyttar ut görs en besiktning och behöver betala ersättning för eventuella skador som du har orsakat medan du bott i lägenheten.

En hyresrätt är ett bra val om du antingen inte har råd med kontantinsatsen till en bostadsrätt eller om du bara behöver ett tillfälligt boende, till exempel om du bara är i staden för att studera en bestämd tidsperiod. En bostadsrätt är en större investering och ett bättre val när du vet att du kommer att bo kvar länge.

Vad är en bostadsrätt? 

När du bor i en bostadsrätt äger du en andel av bostadsrättsföreningen du bor i. Som bostadsrättsägare har du rätten att nyttja och bo i lägenheten och kan när som helst sälja din lägenhet till någon annan. Den nya ägaren måste dock först bli godkänd av bostadsrättsföreningen innan försäljningen kan gå igenom.

I en bostadsrätt har du mycket större ansvar över bostaden än i en hyresrätt. Bostadsrättsföreningen bestämmer vad du som ägare måste stå för och bekosta när det kommer till underhåll av lägenheten. I de flesta fall sköter föreningen allt som är utanför lägenhetens golvyta, så som värme, el och vattenledningar. Allt som är i lägenheten är ditt ansvar vilket även innebär att du har friheten att renovera, måla om eller göra andra ändringar i lägenheten, så länge detta godkänns av föreningen först.

Även gemensamma ytor som tvättstuga och cykelrum sköts i de flesta fall av föreningen, som brukar ha anställda eller volontärer som sköter underhållet av fastigheten. För att täcka dessa kostnader betalar alla ägare en månadsavgift till föreningen.

I en bostadsrättsförening får ofta medlemmarna rösta om besluten som tas i föreningen. En omröstning kan vara nödvändig till exempel om föreningen vill investera i ett nytt bokningssystem för tvättstugan, installera laddstationer på parkeringen eller byta ut delar av fasaden. 

Vad är skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt? 

De största skillnaderna mellan hyresrätt och bostadsrätt är friheten och ansvaret du som boende har. I en hyresrätt är du något av en långtidsgäst som endast behöver se till att lämna lägenheten i ungefär samma skicka som när du flyttade in. Du har begränsad frihet när det kommer till att göra ändringar i lägenheten. Din hyresvärd ansvarar för att allt i fastigheten och i din lägenhet fungerar och det är även hyresvärden som ersätter trasiga vitvaror och andra produkter som hör till lägenheten.

I en bostadsrätt har du mer frihet och kan till exempel riva en vägg för att göra ett rum större, renovera badrummet och installera golvvärme eller byta ut golvet i köket. Men du ansvarar även själv för allt i din lägenhet som vitvaror och VVS. 

En annan stor skillnad är ekonomin. I en hyresrätt betalar du en specifik hyreskostnad varje månad och det krävs ingen större finansiell investering att flytta in i en hyresrätt. Ska du däremot köpa en bostadsrätt behöver du betala en kontantinsats samt ta ett bolån och betala både en månadsavgift till föreningen och betala tillbaka till lån till banken. Fördelen med detta är att om du säljer din bostadsrätt, kan du gå med vinst och få mer betalt för din lägenhet än du betalade när du flyttade in. 

För- och nackdelar med hyresrätt

Fördelar med hyresrätt:

 • Du ansvarar inte för de kostnader som kan uppkomma om något behöver repareras eller ersättas i lägenheten
 • Du kan säga upp ditt kontrakt och flytta när du vill 
 • Det krävs ingen kontantinsats eller annan större investering för att flytta in i en hyresrätt

Nackdelar med hyresrätt:

 • Du har oftast ingen rätt att göra ändringar eller renovera i lägenheten
 • Du behöver se till att lägenheten är i samma skicka när du flyttar ut, som när du flyttade in
 • Eftersom du inte äger lägenheten kan du inte sälja den och ta del av den eventuella vinsten
 • Hyresvärden beslutar om vad som sker i fastigheten och kan höja din hyra

För- och nackdelar med bostadsrätt

Fördelar med bostadsrätt:

 • Du har friheten att göra stora ändringar i eller renovera lägenheten 
 • Om lägenheten ökar i värde kan du sälja den och gå med vinst
 • Du får vara med och bestämma när föreningens ska göra förbättringar i fastigheten

Nackdelar med bostadsrätt:

 • Du ansvarar själv för alla vitvaror och andra viktiga delar i lägenheten
 • Du behöver betala en kontantinsats och ta ett bolån för att kunna köpa en bostadsrätt
 • Om du vill flytta behöver du ta hand om försäljningen av din lägenhet eller betala en mäklare för att sköta detta åt dig

Vilken roll spelar bostadsrättsföreningen?

I en hyresrätt betalar du hyra och din hyresvärd sköter underhållet av både fastigheten och det mesta i din lägenhet. Men varför behöver en betala en månadsavgift när man bor i en bostadsrätt?

Månadsavgiften är ofta en relativt låg summa, jämfört med en vanlig hyra, och går till bostadsrättsföreningen. Eftersom föreningen ansvarar för skötseln av fastigheterna och området i bostadsrättsföreningen har de utgifter som måste betalas. Dessa utgifter delas mellan alla delägare som bor i föreningen och det är detta som är månadsavgiften.

Bostadsrättsföreningen ansvarar till exempel för att sköta om fastighetens fasad, parkering, garage, städningen i och runt fastigheten och gemensamma ytor som tvättstuga eller bastu. Föreningen är även ansvarig för att se till att fastigheten hålls i modernt skick och bestämmer när större renoveringar eller uppgraderingar krävs för att hålla fastigheten fräsch och förebygga att värdet av lägenheterna går ner. Dessa stora beslut får du som delägare vara med och rösta om.

Modal Trigger