Borgenär hyresrätt
9 augusti 2022

Borgenär Hyresrätt – Vad betyder det?

Ordet borgenär betyder fordringsägare. En borgenär är en fysisk eller juridisk person som har lånat ut pengar till någon eller sålt en vara eller tjänst men ännu inte fått betalt. När det gäller hyresrätter och hyresavtal är det hyresvärden som är borgenär eftersom hyresgästen är skyldig hyresvärden pengar under hyresperioden. Många blandar ofta ihop orden borgenär med borgensman som har en helt annan betydelse.

Vad betyder borgenär och gäldenär?

När du tecknar ett avtal där du är skyldig någon pengar eller skyldig att betala för en tjänst är du en gäldenär. Personen eller företaget du är skyldig pengar är borgenär. En borgenär är i de flesta fall en bank, en hyresvärd eller något annat företag som du har betalningsskyldighet mot. Företaget räknas som juridisk person och i Sverige är det nästan alltid en juridisk person som är borgenär. Lånar du pengar eller hyr din lägenhet av en privatperson är borgenären istället en fysisk person. Den som är betalningsskyldig kallas för gäldenär.

När behövs en borgenär för hyresrätt?

När du tecknar ett hyresavtal blir din hyresvärd automatiskt borgenär. Det finns alltså alltid en borgenär när man tecknar ett hyresavtal med en hyresvärd. Även om du hyr i andrahand finns det en borgenär som är personen eller företaget du betalar din hyra till.  Många blandar ofta ihop orden borgenär med borgensman som är något helt annat.

Vem kan vara borgenär?

När någon tecknar ett avtal där en gäldenär är skyldig dem pengar blir de automatiskt en borgenär. En borgenär kan vara både en privatperson eller en juridisk person som till exempel ett företag eller en organisation. Det är allra vanligast att företag som banker eller hyresvärdar är borgenärer i Sverige.

Vad är skillnaden mellan borgensman och borgenär?

När man pratar hyreslägenhet eller hyresavtal är det hyresvärden som är borgenären. Ibland nämns uttrycket “att gå i borgen för någon”. I dessa situationer är det inte en borgenär utan en borgensman man pratar om. En borgensman är en person som skriver på ett avtal där de accepterar samma betalningsskyldigheter som gäldenären (hyresgästen). En borgensman kan vara en vän, en förälder eller någon annan som tar på sig ansvaret att betala din hyra om du inte lyckas betala din hyra i tid. Det finns alltså alltid en borgenär när du hyr lägenhet medan en borgensman endast används när hyresgästen behöver någon som går i borgen för honom eller henne.

Vem är borgenär när jag tecknar hyresavtal med Slättö?

När du är hyresgäst hos oss är det Slättö som är borgenär för din lägenhet. Eftersom du betalar din hyra till Slättö är du en gäldenär medan Slättö räknas som borgenär.

Kan en borgenär gå i borgen för flera personer?

En borgenär är en juridisk eller fysisk person som lånar ut pengar eller tecknar ett avtal med en gäldenär. Någon som går i borgen för någon är en borgensman och inte en borgenär. Det är väldigt vanligt att dessa två uttryck blandas ihop. En borgensman kan gå i borgen för flera personer om hans eller hennes ekonomiska situation tillåter det.

Bo i hyresrätt med Slättö som borgenär

Om du letar efter en hyreslägenhet i ett attraktivt område kan Slättö hjälpa dig hitta rätt. Vi bygger och förvaltar hyreslägenheter i några av landets mest attraktiva områden. Våra bostadshus är dessutom byggda med fokus på hög levnadsstandard och bekvämlighet. När vi planerar nya lägenheter lägger vi även stor vikt på miljövänlighet.

När du hyr lägenhet hos Slättö är det Slättö som är borgenär. Du som är hyresgäst blir då vår gäldenär. Som gäldenär är du skyldig att betala din hyra så länge du bor i din hyreslägenhet. Om du själv inte har råd att betala din hyra kan du använda dig av en borgensman, som betyder något helt annat än borgenär.

Med en borgensman kan du bli beviljad en lägenhet som du själv inte bedöms ha råd med. En borgensman kan vara en förälder eller en partner som går med på att vara betalningsskyldig om du inte skulle ha råd att betala din hyra. Som borgensman i ett hyresavtal har man samma betalningsskyldigheter som hyresgästen om det till exempel skulle uppkomma skador i lägenheten. Om du har frågor om att vara borgensman eller vad det innebär att vara gäldenär kan du alltid kontakta oss här.

Modal Trigger